(Listing no longer available - customer accepted a quote.)

przewóz mebli (No. 169848)

przewóz mebli

Property type:

flat/apartment

Number of rooms:

1

Distance: 1856.40 km

Pick-up address and date

Polska, Łódzkie, Łódź, 93-334, Wdzięczna, 4

Flexible dates

Delivery address and date

Wielka Brytania, wakefield, wf20du, silcoates, 1b

Flexible dates